Over ons

Over ons

Afrekenen met Winkeldieven is een onafhankelijke stichting die sinds het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2013) ondergebracht is bij Detailhandel Nederland. Het doel van de stichting is zorgen voor professionele afhandeling van winkeldiefstal, waarbij de winkelier zoveel mogelijk wordt ontlast tegen zo laag mogelijke kosten. De afhandeling gebeurt zonder winstoogmerk en wordt op een professionele manier gedaan door een klein secretariaat en betrokken incassobureau. Het bestuur van Afrekenen met Winkeldieven komt een aantal keer per jaar samen om de stand van zaken te bespreken.

Bestuursleden van Stichting Afrekenen met Winkeldieven


J.J. Atsma, voorzitter 
mr. mw. P.E.H. Hoogstraaten
Drs. P.E. Hamming
mr. J.W. Sentrop

Bert van Steeg, secretaris